Miljöpolicy

KDRF strävar efter att minska mängden avfall och att det som uppkommer ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt för återanvändning, återvinning eller destruktion. KDRF arbetar för att verksamheten kring hästarna och verksamheten kring utbildning, ridskolan, tävlingar...

Vision

VISION Kågedalens Ryttarförening Vår vision:   Hästsport är för alla   Oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning eller om man har någon form av funktionsnedsättning. Vi ska ha en familjär stämning i föreningen så att alla...

Värdegrund – målsättning

Värdegrund, policy och föreningens målsättning VÄRDEGRUND: Alla har ett lika värde oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning eller om man har någon form av funktionsnedsättning. Vi har en familjär stämning i föreningen så att alla...

Strategi för etik och moral

KDRF:s Strategi för etik och moral   Kågedalens Ryttarförening (KDRF) ska stärka självkänslan, förstärka kamratskapet samt motverka mobbingbeteende hos våra medlemmar, och framförallt hos barn och ungdomar. Föreningens värdegrund bygger på allas lika värde....