Värdegrund – målsättning

feb 10, 2023 | Föreningsinformation

Värdegrund, policy och föreningens målsättning

VÄRDEGRUND:

 • Alla har ett lika värde oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning eller om man har någon form av funktionsnedsättning.
 • Vi har en familjär stämning i föreningen så att alla känner sig välkomna.
 • Vi har roligt tillsammans.
 • Vi hjälper varandra att utvecklas.
 • Vi ska mötas i ett öppet klimat med god kommunikation.

POLICY

 • Vi uppmärksammar varandra och tar oss tid att säga några ord till alla, även dem vi inte känner. Vi uppmuntrar nya och unga medlemmar att känna sig delaktiga.
 • Vi möter varandra med respekt. Vi är artiga och trevliga mot vår omgivning.
 • Vi använder god kommunikation med varandra för att undvika missförstånd. Vi tänker på hur vi framför våra åsikter och önskemål.
 • Vi agerar direkt om någon inte följer vår gemensamma värdegrund och policy för att motverka mobbing och diskriminering eller om vi ser tecken på om någon mår dåligt.
 • Vi utgår från ridsportens ledstjärnor.

MÅLSÄTTNING FÖR FÖRENINGEN

 • Utveckla hästintresset i bygden
 • Utveckla föreningsverksamheten och hästsporten.
 • Kontinuerligt öka skickligheten inom rid- och körsporten.
 • Ge människor med olika funktionsnedsättningar möjlighet att utöva rid- och körsport.
 • Vidareutveckla det nära samarbetet med skolor och föreningar i närområdet.
 • Driva ett miljömedvetet arbetssätt bland föreningens personal och medlemmar
 • Utveckla en aktivt påverkande och ansvarstagande attityd hos samtliga inom föreningens verksamhet.
 • Verka för att relationerna mellan människor, såväl som mellan människor och djur, präglas av respekt för individen.

RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR

HÄSTEN

Jag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför omvärlden
Jag behandlar alla hästar med respekt
Jag ser till att hästen finns i en trygg- och säker miljö och jag reagerar om den far illa
Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har förutsättningar att klara av
Jag ansvarar själv för att öka min kunskap och kompetens om hästen

MÄNNISKAN

Jag visar respekt för alla människor

Jag bekräftar och berömmer andra

Jag berättar öppet och tydligt om jag har olika uppdrag och roller

Jag är en god förebild för ridsporten

Jag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler