Strategi för etik och moral

feb 10, 2023 | Föreningsinformation

KDRF:s Strategi för etik och moral

 

Kågedalens Ryttarförening (KDRF) ska stärka självkänslan, förstärka kamratskapet samt motverka mobbingbeteende hos våra medlemmar, och framförallt hos barn och ungdomar. Föreningens värdegrund bygger på allas lika värde.

 

ALLA I FÖRENINGEN

 • Vi hälsar på varandra.
 • Vi uppmärksammar varandra och tar oss tid att säga några ord till alla, även dem vi inte känner.
 • Vi uppmuntrar nya och unga medlemmar att känna sig delaktiga.
 • Vi möter varandra med respekt.
 • Vi är artiga och trevliga mot vår omgivning.
 • Vi är tydliga i kommunikationen med varandra för att undvika missförstånd.
 • Vi tänker på hur vi framför våra åsikter och önskemål.
 • Vi agerar direkt om någon inte följer vår gemensamma värdegrund och policy för att motverka mobbing och diskriminering eller om vi ser tecken på att någon mår dåligt.
 • Vi har en familjär stämning i föreningen så att alla känner sig välkomna.
 • Vi har roligt tillsammans.
 • Vi hjälper varandra att utvecklas.
 • Vi ser till att vi har vuxennärvaro under föreningens ungdomsaktiviteter.

 

LEDARE I VÅR FÖRENING

 • Håller regelbundet samlingar där innehållet i våra styrdokument, såsom Policy, Värdegrund och Strategi för etik och moral, diskuteras.
 • Strävar efter ett positivt tänk bland föreningens medlemmar.

OM NÅGOT HÄNDER

Om du själv har utsatts, du upptäcker eller oroar dig för att någon annan har utsatts för mobbing, kränkande behandling eller trakasserier vänder du dig i första hand till den ledare du möter i stallet. Finns det ingen ledare närvarande så kontaktar du ridskolechef, någon i styrelsen eller annan vuxen person i föreningen som du har förtroende för.

Är det en akut situation ska den tas om hand på en gång. I annat fall kan man avvakta till ett lämpligt tillfälle men det bör ske i så nära tid som möjligt. Man kan också behöva träffas igen vid ett senare tillfälle för att kunna sitta ner tillsammans och i lugn och ro diskutera vad som hänt och hur man går vidare. Till hjälp för att hantera uppkomna situationer finns vår Handlingsplan vid mobbing, diskriminering och kränkande behandling.

Om barn och/eller ungdomar är inblandade och situationen anses vara allvarlig, kontaktas målsman.

Om det blir aktuellt att kontakta socialtjänsten så görs det av den person som har kännedom om ärendet och har all grundfakta. Styrelse och ridskolechef informeras och ger stöd till den som ska göra anmälan. Barnet ska få stöttning i situationen och alltid känna sig välkommen i föreningen.

De senaste inläggen:

2 Lediga boxplatser

Vad ingår i uppstallningsavgiften? -Boxplats -Strömedel -10 kg grovfoder/2 kg kraftfoder -tillgång till befintlig rasthage...

läs mer

Anläggningskortsinnehavare

Namn Giltighetstid Typ Agneta Granlund 2023-10-28 Års alt 1 Anne Bengtsson 2023-03-12 MRK Annica Degerman 2023-03-24 Års alt 1...

läs mer

Säkerhet

Säkerhet Tänk på säkerheten vid all hantering av era hästar. All ridning/körning/tömkörning/longering sker med hjälm. Använd...

läs mer