Vision

feb 10, 2023 | Föreningsinformation

VISION

Kågedalens Ryttarförening

Vår vision:

 

Hästsport är för alla

 

Oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning eller om man har någon form av funktionsnedsättning. Vi ska ha en familjär stämning i föreningen så att alla känner sig välkomna.