Miljöpolicy

KDRF strävar efter att minska mängden avfall och att det som uppkommer ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt för återanvändning, återvinning eller destruktion. KDRF arbetar för att verksamheten kring hästarna och verksamheten kring utbildning, ridskolan, tävlingar...