Regler för
termins-ridning

När vi är så många så kan det behövas lite regler

REGLER FÖR TERMINSRIDNING HOS KDRF

Medlemskap
Alla elever som rider på ridskolan ska vara medlem hos Kdrf.
Genom medlemskapet är medlemmar automatiskt försäkrade under tiden för aktivitet, arrangerad av Kdrf.

Medlemsavgiften gäller kalenderår.

Betalning

Ridavgiften betalas i förskott enligt faktura.
Ridskolan förbehåller sig rätten att vid behov när som helst under pågående termin ändra ridtid och gruppindelning.

Nya elever
Kan ges möjlighet att provrida i grupp vid 3 tillfällen innan man antar terminsplats. Vid ev upphörande av platserbjudande betalar man då enbart för dessa 3 gånger enligt gällande avgift+ en administrativ avgift om 50:-. Vid antagande av ridplats faktureras hela terminsavgiften.

Avanmälan

Avanmälan ska ske för höstterminen senast 15 maj och för vårterminen senast 15 november.
Uppsägning av terminsplats ska ske skriftligt för att undvika missförstånd.

Återbetalning av ridavgift
Vid sjukdom eller skada där det genom läkarintyg kan styrkas att ridning är olämpligt kan återbetalning bli aktuell.
Återbetalning kan även ske vid flytt från orten.

Återbetalning sker då endast med halva ridavgiften av kvarvarande ridtillfällen.

Reglerna är tagna av Kdrf:s styrelsemöte den 22/10-06

Vid frågor ring 0910-723000 eller Maila info@kdrf.se

KONTAKTA OSS

Fyll i detta formulär och skicka in så tar vi kontakt med inom kort.

Besöksadress

Kågedalens Ryttarförening

Bovägen 9

934 41 Ersmark

Kontakt

0910-723000

Mail info@kdrf.se

Övrigt

Organisationsnummer 894701-8605

PG 392161-6

Swish 1234418315